Razrabotki

План-конспект по Музика. Тема: Добруджански ръченик. за 2 клас

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План – конспект на урок по музика за 2 клас - 6 страници

Изд. Булвест 2000

Тема: Добруджански ръченик

Вид на урока:  За нови знания

Цели:

-Обогатяване представите и знанията за тембровото богатство на българските народни инструменти.

-Разпознаване на ръченица по метрум и други отличителни жанрови признаци.

-Разпознаване на музикални инструменти по звучене и външни белези.

-Обогатяване знанията за изпълнители на народна музика.

-Осъзнаване функциите на народната музика в делника и празника.

Задачи:

Образователни:

-да се обогатят знанията на учениците за българските народни инструменти;

-да усвоят знания за разпознаване на ръченица по метрум и други отличителни жанрови признаци;

-усвояване на знания за разпознаване на музикални инструменти по звучене и външни белези;

-учениците да осъзнаят функциите на народната музика в делника и празника;

Възпитателни:

-любов към българската народна музика;

Развиващи:

-развиване на наблюдателността, бързината на мисълта, музикалния слух, паметта, творческата инвенция;

Очаквани резултати:

На равнище понятия ученикът:

-назовава музикални инструменти, разпознати по външен вид  и тембър в солови изпълнения;

-разпознава ръченица в изпълнение на изучавани музикални инструменти;

На равнище умения ученикът:

-слуша музика с определени задачи;

-пее познати песни, играе ръченица;

-определя, отмерва и разграничава пулсация „на две“ и „на три“;

На равнище отношения ученикът:

-изразява личното си емоционално отношение, артистичност и предпочитания;

-коментира присъствието на народните инструменти във всекидневието и празника;

-осъзнава ролята на композитора;

Методи на работа:  нагледни, интерактивни.

Средства: за онагледяване, за самостоятелна работа, мултимедия.

Подходи: действен, творческо – игрови.

Ход на урока:...............