Razrabotki

План-конспект по Музика. Тема: Музикални дидактични дейности. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на педагогическа ситуация по музика за 4 възрастова група - 7 страници

Образователно направление:  Музика, 4 възрастова група  

Ядро:  Възприемане; Възпроизвеждане; Музика и игра;

Тема: Музикални дидактични дейности

 1. Пеене
 2. Разпяване

а) Кратки мелодии с народностен характер.

Задачи:

 • Да се активи­зира слуховото внимание на децата за точно възпроизвеждане на мело­диите;
 • Да пеят съгласувано и с хубава звучност.

Задачи:

 • Да пеят с хубава звучност и настроение.
 1. Нова народна песен „Малка Лалка“

Задачи:

 • Да се запознаят децата със съдържанието и мелодията на песента;
 • Да се включат в изпълнението на повтарящите се думи „ди-ли-до“.
 1. Затвърдяване на „Славен пее в градинчица“ - народна песен.

Задачи:

 • Да се работи за постигане на напе­вен,   леещ се тон и правилна фразировка  във връзка с изразителното из­пълнение на песента.
 1. Движения с музика.
 2. Хоро („Мари момиченце", „Ясна гайда“, „Живо хорце“ или дру­ги).

Задачи:

 • Да се изпълнява е настроение;
 • Да послужи за организиране на децата за занятието и за раздвижване.
 1. Народна детска игра „Ние идеме“.

Задачи:

 • Децата да ходят на­пред и назад заедно с музиката, като пеят леко и същевременно изрази­телно, като че ли разговарят.
 • Слушане на музика
 1. Ръченица.

Задачи:    

 • Да разпознаят ръченицата върху основата на схващане на метрума;
 • да я възприемат действено, като реагират на му­зиката с движения.
 1. Други видове музикални дейност
 2. Музикално-дкдактична игра,, Силно -тихо"
 3. Осъзнаване на звуковисочинния профил на мелодията посредст­вом „картината" на песента „Жълтото цвете цъфтеше“.
 4. Технически средства и помагала: „картина“ на звуковисочинния профил на мелодията на песента „Жълтото цвете цъфтеше“, картина или диапозитив № 72 за ръченица, свнрчица (кавал, дудук или др.), тъпан, дайре (дръндавяц), бърдуче, дървени пръчици.

Ход на занятието:.........