Razrabotki

План-конспект по Музика. Тема: „На концерт“. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 8.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на педагогическа ситуация по музика за 3 група - 6 страници

Образователно направление: Музика,подготвителна група.

Тема: „На концерт“

Образователно ядро: Възпроизвеждане на музика: певческа дейност-развитие на музикално-слуховите способности.

Цели:

Образователни:

-  запознаване с ударните детски,музикални инструменти: клавеси(дървени пръчици); дървено конче; дървени лъжици; маракаси; триангел;

- разучаване на песента”Локомотив”

- усвояване на система от знания за музикалното изкуство.

Възпитателни:

-  възпитаване на естетическо отношение към музикалното изкуство чрез провокиране на интерес и потребност от общуване с него.

Развиващи:

-  развитие на музикалността,разглеждана като комплекс от специални и общи музикални способности;

- изграждане на музикална активност чрез участие в разнообразни музикални дейности(в случая свирене на ударни детски,музикални инструменти);

- усъвършенстване на певческите и хорови навици:  правилна стойка, дишане, звукообразуване, дикция;

- затвърдяване на знанията за мелодия, темпо и динамика като изразни средства,чрез които се изгражда музикално-художественият образ.

Задачи:

- интерес към музикалната дейност и желание за участие в нея,осъзнаване значението на музикалната дейност за живота ни.

Предварителна подготовка на учителя:

- предварително съм подготвила инструментите, с които ще запознавам децата-клавеси, дървено конче, дървени лъжици, маракаси, триангел; също предварително съм подготвила песента за разучаване.

Използвани нагледни материали:

- картини с изображението на тези инструменти и истинските такива.

Методи- разказ, беседа, упражняване, игра.

Очаквани резултати:

  • Формира се лично отношение към музикалното изкуство

Ход на ситуацията:..............