Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (писане). Тема: Главна буква „П“. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по писане. Тема: Главна буква „П“. за 1 клас  - 7 страници + илюстрации

Урок по писане

Тема: Главна буква ,,П‘‘

Вид на урока:

Урок по писане

Тип на урока:

Обобщение

Цел на урока: Усвояване на главна буква ,,П‘‘.

Задачи:

Образователни задачи:

  1. Усвояване на буква ,,П‘‘
  2. Усвояване на диктовка.
  3. Упражнение на гласните – а-ъ, о-у, е-и.

 

Методи:

Разказ, беседа, упражнение.

Средства: учебна тетрадка № 2 и написани на дъската думи.

 

Общи форми на обучение:

Фронтална.

Очаквани резултати:

Учениците да затвърдят главна буква ,,П“

Нагледни материали:

  1. Учебна тетрадка № 2 за 1 клас.
  2. Работни листове

 

Ход на урока: .............