Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (писане). Тема: Звук и буква „Ч“. за 1 клас

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по писане за І клас - 11 страници

Тема на урока: Писане на главна  ръкописна буква „ Ч ”

Тип на урока: Урок за нови знания

Вид на урока: Урок за начално ограмотяване

Цели на урока:

 1. Образователни:

Да се запознаят учениците с графичния образ на буквата, начина на писане и свързването й с други букви.

 1. Възпитателни:

Да се усъвършенстват уменията им за точно отразяване на звукобуквения състав на думите при писане.

 1. Развиващи:

Да се формира първоначална елементарна представа за умалителни съобщителни имена.

Методи на обучение:

Беседа

Самостоятелна работа

Анализ

Форми на работа: фронтална, индивидуална, групова.

Нагледни средства и дидактически материали:

 • Учебник
 • Учебна тетрадка
 • Учебно помагало
 • Схема с думи
 • Кръстословица
 • „Замък на буквите”
 • „Табло на буквите”
 • Картон с печатна главна буква „Ч”
 • Картон с ръкописна главна буква „Ч”
 • Песен за буква „ч”.

 

ХОД НА УРОКА:................

Използвана литература:

 • Буквар за 1 клас на Издателство „Просвета“, с автори: Владимир Попов, Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева, С., 2017
 • Книга на учителя за 1 клас. Издателство „Просвета“.
 • Учебна тетрадка по писане № 2.