Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (писане). Тема: Лунен змей. Писане на звук и буква „З, з“. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по писане за 1 клас - 12 страници + илюстрации

Тема: „Лунен змей“

Писане на звук и буква З, з

Вид на урока: Урок по писане.

Тип на урока: Урок за нови знания.

Цел на урока: Ученикът умее да:

 1. Разграничава съгласния звук в звуковия състав на думата, мястото му в звуковата форма;
 2. Определя характеристиките му на съгласен звук;
 • да разпознава писмения белег за означаването му в думите – малка и главна печатна буква З з, и знаковата функция на буквата;
 1. Трансформира звуковия модел в звукобуквен чрез правилно прилагане на буквата;
 2. Разграничава основните езикови единици;
 3. Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав, в състава на които има новата буква;
 4. Разграничава графичната и звуковата форма на думата като значеща единица;
 5. Свързва правилно думите в изречението;
 6. Усвоява и развива умения за четене с разбиране на кратък текст.

Задачи:

 1. Да се формират и усъвършенстват уменията за правилно изписване на главна буква „ З“ и на малка буква „з“.
 2. Откриване на позицията на „З” в началото , средата и края на думата;
 3. Развитие на четивната техника;
 4. Писане на срички, свързването им;

 

Очаквани резултати:

 1. Открива и разпознава звук З в състава на думата;
 2. Ориентира се в последователността на звуковете в думата;
 3. Разграничава звук З от буква З;
 4. Разграничава главна и малка буква;
 5. Разграничава графичната и звуковата форма на думата като значеща единица;
 6. Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав;
 7. Свързва правилно думите в изречението;
 8. Съставя изречения, различни по цел на общуване;
 9. Усвоява механизмът на четене с разбиране;
 10. Чете правилно и с разбиране малки по обем художествени или нехудожествени текстове.

Методи: обяснение, упражнение.

Средства: буквар на издателство „Анубис“ 2016 г.,  – стр. 60; учебна тетрадка и написани на дъската думи.

Подготовка: Илюстрации на дъската , учебник;

 

Ход на урока:..............

Литература: 

 1. Буквар за 1 клас издателство „Анубис“, 2016 г. Автори: С. Здравкова, Т. Власева, ТВ. Тунева, Т. Драганова, М. Донева
 2. Книга на учителя. Български език и литература за 1. Клас, издателство „Анубис“, 2016 г. Автори: С. Здравкова, Т. Власева, Р. Тунева, Т. Драганова, М. Врачовска