Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Аз съм българче - по Иван Вазов. за 1 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по четене за 1 клас + творческа задача -  10 страници

Издателство: Анубис, читанка, страница 14

Тема на урока: „Аз съм българче “ – Иван Вазов

Вид на урока: Урок за нови знания

Тип на урока: Урок по четене

Глобална тема:

 • Чете правилно и с разбиране стихотворенията;
 • Разбира значението на непознати думи в текста на изучаваното произведение;
 • Разграничава стихотворна от нестихотворна реч;
 • Рецитира наизуст кратки стихотворения;

 

Вид на урока: За нови знания.

Усъвършенстване на четивната техника.

 

Цели:

 • Ориентира се в оформлението на книгата по кориците и предполага какви по какви текстове тя включва.
 • Чете правилно и с разбиране стихотворение, ориентира се в чувствата и настроенията на героя и съпреживява с и самосъзнава своите собствени чувства на българин;
 • разучава стихотворението като прилага стратегия за учене наизуст чрез взаимодействие с текста и с партньор и изразява чувството на гордост от своята националност, като рецитира изразително стихотворението

 

Задачи:

 • Читателят споделя впечатления от чуто и прочетено стихотворение, чете самостоятелно и визуализира, за да пресъздаде картините и съпреживее гамата емоции, съзвучна с чувството за национална гордост и любов към отечеството, проследява динамиката на чувствата на героя, като се идентифицира с него и предава емоцията със средствата на изразително четене;
 • Ученикът рецитира наизуст стихотворение, научено във взаимодейства с партньор за прилагане на следния алгоритъм:
 1. Първо прочети целия текст внимателно;
 2. Чети на части и повтаряй всяка част.
 3. Прочети отново целия текст.
 4. Накрая кажи стихотворението изразително.

 

Методи: проективен метод на незавършените изречения, мисловни карти, визуализация, образен анализ, изразително четене, мултимедийна презентация, взаимно учене, вербално учене по указание, проектно учене

Ресурси: читанка (алгоритъм за учене наизуст в читанката), тетрадка, работен лист с тест за четене с разбиране, книжки със стихотворения (или макети на корици) за подреждане на изложба, работен лист с макет на постер , е-ресурс с презентация за Иван Вазов и задачи за речникова работа, свързване на думи, образуващи рими, допълване на текста с пропуснати думи; презентация и тестова задача по песента: „Знамето ни е трицветно“.

 

Ход на урока:..................

Творческа задача:.......................

Литература:  Читанка за 1 клас издателство „Анубис“, 2016 г. Автори: С. Здравкова, Т. Власева, Т. Стоянова, В. Фламбурари.