Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Звук и буква „Ч“. за 1 клас

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по четене за І клас - 10 страници + илюстрации

Тема на урока: Звук и буква „Ч“

Тип на урока: Урок за запознаване с нов звук и буква и упражнение за четене

Вид на урока: Урок по начална грамотност                                    

Задачи:

 • децата да се запознаят и запомнят образа на буквата “Ч”;
 • да се научат правилно да артикулират звука “Ч”;
 • да правят фонетичен анализ на думите с буквата “Ч”;
 • да откриват буквата “Ч” в отделните думи.

 

Цели на урока:

 1. Образователни цели:

- Откриване и разпознаване звука „ Ч” в състава на думата

- Прави звуков анализ на думи с новия звук в различни позиции

- Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав

- Умение за отделяне на звук „Ч“ – противопоставяне на звук „Ц“

- Усвояване на умения за анализ на думи

 1. Възпитателни цели:

- Ученикът правилно се ориентира в речева ситуация

- Разпознава героите и преценява качествата им

 1. Развиващи цели:

- Развива умение за правилно четене в съответствие със звуковия им състав

- Развива умение за четене с разбиране

Методи на обучение:

- Беседа

- Самостоятелна работа

- Сравнение

- Езикови игри

Форми на работа:

 • Фронтална
 • Групова
 • Индивидуална

Нагледни средства и дидактически материали:

- Учебник

- Учебна  тетрадка

- Работен лист   

- Шаблони на букви

Очаквани резултати от обучението:

 • Познава и открива звука ч в различни позиции в думи.
 • Познава главната и малката буква Чч.
 • Чете срички, думи и текст с буквата ч.
 • Съставя изречения по илюстрация и отговаря на въпроси.
 • Усъвършенстване на умения за четене на думи и развитие на уменията за четене на текст.

 

ХОД НА УРОКА:....................

Използвана литература:

 • Буквар за 1 клас на Издателство „Просвета“, с автори: Владимир Попов, Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева, С., 2017
 • Книга на учителя за 1 клас. Издателство „Просвета“.
 • Учебна тетрадка по писане № 2.