Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Думички аз зная. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ - 9 страници

Образователно направление:

Български език и литература - за трета възраства група

Програмна система:  „Златно ключе“

Тема: „Думички аз зная“

Ядра:

Ядро: Звукова култура,

Ядро: Граматически правилна реч,

Ядро: Свързана реч

Образователни задачи:

Ядро: Звукова култура,

 • Правилно звукопроизношение
 • Запознаване със звук и буква „Н“- интониране и откриване в думи.

Ядро: Граматически правилна реч,

 • Затвърдяване на умения за участие в диалог – активиране употребата на думи признаци и действия.

Ядро: Свързана реч

 • Изграждане на рефлексия за правилно конструиране на прости и прости разширени изречения по схема;
 • наименование – действие – малка думичка – признак.

 

Цели:

 • Запознаване със звук и буква „ Н “.
 • Откриване мястото на звука „ Н “ в думи.
 • Конструиране на прости и прости разширени изречения по схема.

Очаквани резултати:

 • Участва в диалог по предложена тема.
 • Използва в речта си качествени прилагателнин имена и глаголни форми съобразно контекста и време на изказване.
 • Има представа за звук и буква „ Н “ – открива звука в началото на думи и измисля други
 • Съставя прости и прости разширени изречения .

Методи:

 • Обследване,
 • беседа,
 • упражнение.

Подходи: рефлексивен.

Похвати: нагледни, словесни, игрови.

Средства: Познавателна книжка за трета група.

Интегративни връзки: с „Околен свят “.

 

ХОД НА СИТУАЦИЯТА