Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Дядовата ръкавичка. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект - 8 страници

Издателство: "Бит и техника", 2018

ОН: Български език и литература

Тема: „Дядовата ръкавичка“

Цел: Възприемане и пресъздаване на литературно произведение.

Ядро: Възприемане на литературно произведение

Образователни задачи:

 Възприемане на приказката „Дядовата ръкавичка“

Ядро: Свързана реч

Образователни задачи:

Затвърдяване на умения за участие в беседа – анализиране на настроението‚ случката‚  героите;

Ядро: Звукова култура на речта 

Образователни задачи:

Правилно зукопроизношение

Ядро: Граматически правилна реч

Образователни задачи:

Активна употреба на качествени прилагателни като определения на обекти, предмети, явления според характерни признаци.

Игри:

  • Игра: „У кого е ръкавичката“
  • Артикулационни игри „Игра Ехо”

Очаквани резултати:

  • Възприема от начало до край приказка;
  • има представи за лексикалното значение на думите и ги използва адекватно в речта си;
  • анализира съдържанието на литературен текст – разбира смисловите връзки между начало, случка и край.

Интегративни връзки:

  • Околен свят,
  • Математика,
  • Изобразително изкуство.

Методически инструментариум:

Методи: беседа , разговор

Похвати: изразителен прочит от учителя, преразказ, игрови похват

Средства: ръкавици различни по цвят и материал

 

Ход на ситуацията:.......................