Razrabotki

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП. Тема: Веселата М. Звук и буква М. за 1 клас

Продажна цена Цена 6.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект за ученици със СОП - 4 страници 

Тема на урока: Веселата М. Звук и буква М

Цел:

 • Ученикът произнася правилно звуковете в потока на речта.
 • Разпознава фонемите в структурата на думата.
 • Изгражда умения за правилно артикулиране на съгласните звукове.
 • Добива елементарна представа за графичен контакт с листа, правилно държане на химикал/молив.

Очаквани резултати и компетентности:     

 • Ученикът придобива представа за съгласен звук, място на звука в думата, структура на сричката.
 • Произнася правилно съгласните звукове: сонорни, звучни.
 • Ученикът повтаря пунктирана линия в различни изображения на предмети и букви.

Методи и похвати на работа:    

 • Обяснение, наблюдение, практически занятия.

Дейности на ученика:        

 • Произнася, различава и открива съгласен звук в думите.
 • Определя мястото на звука в думата.
 • Открива думи, които започват с определен звук.
 • Изгражда умения за правилно артикулиране на съгласни звукове.
 • Изпълнява упражнения за развиване на фината моторика.

 

Ход на урока:.........................