Razrabotki

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП. Тема: Дядо и ряпа. Преразказ по картинки

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП /за началните класове/ - 8 страници 

Тема: Дядо и ряпа. Преразказ по картинки

Цел: 

  • Ученикът разпознава на емпирично ниво кратка приказка;
  • довършва начало или край на произведението (с помощ от учителя), като се ръководи от идеята на автора;
  • използва визуална опора.

Очаквани резултати и компетентности:     

  • На емпирично равнище ученикът разграничава стихотворение, приказка, разказ и др.
  • Определя по илюстрации последователността в сюжета на литературното произведение.
  • Съпреживява активно съдържанието – весело, тъжно, смешно.

Методи и похвати на работа:    

Беседа, наблюдение, драматизация.

Дейности на ученика:        

  • Участва вербално или невербално (чрез движение, жестове) при изпълнение на реплики на герои и преразказ съвместно с учителя.

 

Ход на урока:..................