Razrabotki

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП. Тема: Зеленчуци. Азбучен ред

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП /за начална училищна възраст/  - 10 страници 

Тема: Зеленчуци. Азбучен ред

Цел:

  • Ученикът умее да използва правилно думи с обобщаващо значение по теми (плодове, зеленчуци и т.н.).
  • Разпознава буквите и борави с тях.

Очаквани резултати и компетентности:

  • Ученикът разбира, открива и употребява често срещани думи и думи с обобщаващо значение.
  • Разбира и използва правилно думи в зависимост от комуникативната ситуация; съотнася буква с картинка, дума с картинка.

Методи и похвати на работа:

Беседа, наблюдение, практически занятия.

Дейности на ученика:

  • Ученикът изпълнява упражнения за развитие и активизиране на артикулационната моторика; правилно речево дишане.
  • Сравнява и съотнася.
  • Определя първа буква от дума и мястото ѝ в азбуката.
  • Очертава по шаблон и използва визуално опори.

 

Ход на урока:................