Razrabotki

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП. Тема: Моят домашен любимец. Описание

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП /за началните класове/ - 8 страници 

Тема: Моят домашен любимец. Описание

Цел:

  • Ученикът има елементарна представа за описание на предмет/животно/растение.
  • Ученикът придобива умения за свързване на думи с визуален образ; разбиране на думи и понятия за цвят, форма, големина, дължина.

 Очаквани резултати и компетентности:    

  • Ученикът разбира смисловата страна на думи, означаващи признаци на предмети.
  • Подбира ги самостоятелно, като спазва инструкция;
  • прави кратко описание на предмет, изразява лично отношение.

Методи и похвати на работа:    

Обяснение, беседа, наблюдение, учене чрез изобразителна дейност;

 Дейности на ученика:       

  • Ученикът слуша и отговаря на въпроси.
  • Използва визуална опора в процеса на комуникация;
  • Подбира подходящи картинки, лепи, оцветява, очертава по шаблон с помощ.

Ход на урока:.....................