Razrabotki

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП. Тема: Плодове. Азбуката познавам

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП /за началните класове/ - 9 страници 

Тема: Плодове. Азбуката познавам

Цел:

  • Ученикът познава буквите и борави с тях; разбира лексикалното значение на думите.
  • Добива представа за различни комуникативни ситуации от всекидневието, чрез които се актуализират езикови изрази, включващи назоваването на предмети, действия, цветове и други.

Очаквани резултати и компетентности:

  • Разбира и използва правилно думи в зависимост от комуникативната ситуация; съотнася буква с картинка, дума с картинка.

Методи и похвати на работа:

Беседа, наблюдение, практически занятия.

Дейности на ученика:

  • Ученикът изпълнява упражнения за развитие и активизиране на артикулационната моторика; пра- вилно речево дишане.
  • Сравнява и съотнася.
  • Определя първа буква.
  • Моделира и използва визуални опори.

Ход на урока:................