Razrabotki

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП. Тема: Сезони. Есен – стихотворение

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП /за началните класове/- 8 страници 

Тема: Сезони. Есен – стихотворение

Цел:  

  • Ученикът има елементарна представа за стихотворение.
  • Ученикът умее да слуша стихотворение.

Очаквани резултати и компетентности:     

  • Ученикът слуша и възприема художествено произведение.
  • Възприема чрез илюстрация художествено произведение.

Методи и похвати на работа:    

Беседа, познавателни игри, създаване на ситуация на емоционално-нравствени преживявания, учене чрез изобразителна дейност.

Дейности на ученика:        

  • Ученикът слуша четено от учителя художествено произведение; възприема съдържанието на фона на музика.
  • Разглежда илюстрации, очертава по шаблон, оцветява, апликира.
Ход на урока:...................