Razrabotki

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП. Тема: Съчинение по серия картинки

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП /начално училище/ - 6 страници 

Тема: Съчинение по серия картинки

Цел:

  • Ученикът има елементарна представа за изречение; съставя изречение, като съгласува думите в него.
  • Ученикът създава изречения по визуална опора и ги свързва в текст.

Очаквани резултати и компетентности:     

  • Ученикът образува граматически правилни изречения.
  • Ученикът си служи с прости изречения и разширени прости изречения.

 Методи и похвати на работа:   

Беседа, разказ, създаване на ситуация на емоционално-нравствени преживявания.

 Дейности на ученика:       

Създава изречения по визуална опора; слуша, говори, оцветява.

Ход на урока:...............