Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Упражнявам се със звук и буква „Ч”. за 1 клас

Продажна цена Цена 8.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по четене за 1 клас - 7 страници + илюстрации

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Български език и литература;

ТЕМА: Упражнявам се със звук и буква „Ч”;

ЦЕЛ:

Образователна:

  • Да се припомнят и актуализират вече овладените знания;
  • Да се затвърдят знанията на учениците;
  • Развитие на умения за четене на думи, изречение и текст.

Възпитателна:

  • Развитие на мисловната дейност на учениците и наблюдателността им;

ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ: познавателна ситуация;

МЕТОДИ И ПОХВАТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: Беседа, колективна работа, самостоятелна работа,  разяснения на учителя, писмени задачи;

ДИДАКТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ: достъпност, нагледност, системност и последователност, индивидуален подход;

ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ: табла с буквите, езиков материал от учебника;

 

  ХОД НА УРОКА:.............