Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (Извънкласно четене). Тема: Мечо Пух на гости при Зайо – по Алън Млин. за 2 клас

Продажна цена Цена 8.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ - Извънкласно четене - 4 страници 

Издателство: Просвета 

Тема на урока: Мечо Пух на гости при Зайо – по Алън Млин

Вид на урока: Урок по  БЕЛ- извънкласно четене

Тип на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

 • Проявява интерес към разглеждана книга.
 • Формиране на читателски интереси у учениците и стимулиране на читателската им самостоятелност и активност.

Задачи:

 • Четене на откъса от книгата, поместен в читанката.
 • Описание на външния вид на героя с думи от текста
 • Обсъждане на характерните черти на героите от книгата.
 • Подобряване на четивната техника;
 • Формиране на по-богат емоционално-нравствен опит;
 • Развиване на по-висока езикова култура;
 • Разширяване на речниковия запас;
 • Непреднамерено запомняне на правописа на думите;
 • Подобряване на резултатите по отношение на четенето;
 • Развиване на уменията на учениците да се изразяват добре в устна и в писмена форма.

Методи: беседа, наблюдение, сравнение, самостоятелна работа, групова работа четене, слушане, отговори на въпроси, дискусия

Форми на работа:  фронтална, индивидуална, групова

Дидактически средства и материали: художествен текст, изображения, речник, допълнителни художествени ресурси.

 • Книги „Мечо Пух“-Алън Млин
 • Читанка за 2 клас

Ход на урока:...........