Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Мога да разказвам познат текст. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План – конспект на урок по четене за 2 клас за развитие на комуникативноречевите умения на учениците- 9 страници + илюстрации

     Тема: Мога да разказвам познат текст

      Вид на урока: Урок по четене

      Тип на урока: За затвърдяване на знания

      Цели:

 1. Усъвършенстване на уменията за възприемане и четене на текст;
 2. Развитие и усъвършенстване на уменията за преразказване.
 3. Да се затвърди умението за преразказ на кратък художествен повествователен текст.
 4. Да се усъвършенства умението за уместна употреба на езикови средства според комуникативната ситуация.

      Задачи:

 1. Учениците да преразказват последователно и кратко, като спазват реда на действията;
 2. Да се усъвършенстват уменията да се преразказва в едно и също време;
 3. Да се усъвършенстват уменията да спазват правописните и пунктуационни норми на съвременния книжовен български език.

         Компетентности като очаквани резултати:

 • Преразказва съдържанието на кратък художествен повествователен текст.
 • Ориентира се в комуникативноречевата ситуация.
 • Уместно употребява изучаваните езикови средства според комуникативната ситуация.

         Метод: Урок, целящи овладяване на знания за писмената преразказна дейност и за писмения преразказ като езикова единица както и като комуникативно явление.

      Ход на урока: ...............

Използвана литература:

 1. Книга за учителя по български език и литература за 2. клас – Р. Танкова. Издателство „Просвета“. София – 2017.
 2. БЕЛ по български език и литература за 2. клас – Р. Танкова. Издателство „Просвета“. София – 2017.