Razrabotki

План-конспект по БЕЛ ( писане). Тема: Звук и буква „Ж”. за 1 клас

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План – конспект на урок по писане за І клас - 12 страници

Тема: Звук и буква  „ Ж”

Вид на урока: Урок по български език

Тип на урока: Урок за  на нови знания

Цели на урока:

 1. Образователни:
 • Откриване и разпознаване на буква „Ж” в състава на думата
 • Умение за графично изписване на главно и малко ръкописно „Ж
 • Умение да диференцират звук „ Ж” като звучен съгласен

 

 1. Възпитателни:
 • Да развият и затвърдят  похвата за гладко четене и четене с разбиране на кратък текст
 • Правилно ориентиране в речева ситуация

 

 1. Развиващи:
 • Да развивят уменията си за позиционно четене и сричкосливащо четене на думи
 • Развива умение за четене с разбиране

Методи на обучение:

- Беседа

- Самостоятелна работа

- Езикови игри

Форма на работа:

- Фронтална

- Индивидуална

- Групова

Нагледни средства и дидактически материали:

- Картинки с опорна функция

- Сюжетни картини на буква „ Ж „

- Дидактическа игра – „ Къщата на буквите” 

- Учебник,учебна тетрадка

        

 1. Нагледни средства:
 • Учебник
 • Учебна тетрадка
 • Табло
 • Мултимедия

 

ХОД НА УРОКА:...............

Използвана литература:

 • Буквар за 1 клас на Издателство „Просвета“, с автори: Владимир Попов, Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева, С., 2017
 • Книга на учителя за 1 клас. Издателство „Просвета“.
 • Учебна тетрадка по писане № 2.