Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (писане). Тема: Мога да описвам растение. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект за развитие на комуникативноречеви умения на учениците от 2 клас - 7 страници

2 клас (писане)

Издателсвто: Просвета плюс

Тема: „Мога да описвам растение”

Вид на урока: За нови знания

Цели на урока:

 • Усъвършенстване на знанията за създаване на текст описание;
 • Развитие на наблюдателността на учениците при описание на растение;
 • Да се изгради умение за описание на растение.
 • Обогатявана на речниковия запас на второкласниците.
 • Да се усъвършенства умението за уместна употреба на езикови средства според комуникативната ситуация.

 

Задачи:

 • Формиране на знания за частите на кокичето;
 • Съчиняване на текст описание;

Методи: Словесни и нагледни (разказ,беседа)

Средства и материали: Учебник, изображения.

Компетентности като очаквани резултати:

 • Прави кратко описание на растение.
 • Ориентира се в комуникативноречевата ситуация.

 

Ход на урока:...............

Използвана литература:

 1. Учебник по БЕЛ за 3 клас. Издателство „Просвета плюс“, София, 2018.
 2. Книга за учителя по БЕЛ за 3 клас. Издателство „Просвета плюс“, София, 2018.