Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (писане). Тема: Мога да пиша поздравителна картичка. за 2 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект за развитие на комуникативноречеви умения - 10 страници + илюстрации

2 клас (писане)

Тема на урока: „Мога да пиша поздравителна картичка”

Вид на урока: За нови знания

Цели:

 1. Въвеждане на понятието ,,поздравителна картичка“ като писмен текст
 2. Овладяване на знания за особеностите на този речев жанр
 3. Да се изгради умение за създаване на поздравителна картичка като вид писмен текст.
 4. Да се усъвършенства умението за уместна употреба на езикови средства според комуникативната ситуация.

 

Задачи:

 1. Пространствената ориентация – в рамките на работния лист.
 2. Доразвиване на фината моторика
 3. Корекция на неправилно изписаните и произнесени думи.

Методи: Беседа;

Средства и материали:

 • Учебник по Български език за 2 клас;
 • Тетрадка по Български език и литература за 2 клас .

 

Компетентности като очаквани резултати:

 • Създава текстове на поздравителна картичка.
 • Ориентира се в комуникативноречевата ситуация.


Ход на урока: .......................

Литература:

 1. Учебна тетрадка № 3 – издателство „Просвета“, София, 2017.
 2. Учебник по Български език – за 2 клас - издателство „Просвета“, София, 2017.
 3. Книга за учителя по Български език – за 2 клас - издателство „Просвета“, София, 2017.