Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (писане). Тема: Описание на растение (кокиче). за 2 клас

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект за развитие на комуникативноречеви умения - писане - 8 страници

Тема на урока: Описание на растение (кокиче)

Вид на урока:Урок по БЕЛ – ФКРУ


Тип на урока:Урок за нови знания

Цели на урока:

-Усъвършенстване на уменията за създаване на текст описание

-Развитие на наблюдателността на учениците при описание на растение

-Обогатяване на речниковия запас на второкласниците

Задачи:

-Формиране на знания за частите на кокичето

-Умения за съчиняване на текст описание

-Обсъждане на функцията на растението

 

Метод на обучение: беседа, упражнение

Нагледни средства:

-учебник по Български език

-учебна тетрадка

-електронни образователни ресурси

Ход на урока:.................

Източници:

  1. Учебна програма по Български език и литература за 2. клас (общообразователна подготовка). МОН, 2017.
  2. Учебник по БЕЛ за 2 клас. Издателство Просвета. 2017.