Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (писане). Тема: Поздравителна картичка. за 2 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по писане за 2 клас - 9 страници

По: Развитие на комуникативноречеви умения на учениците

Тема: Поздравителна картичка

Раздел: Формиране на комуникативноречеви умения

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

 • Въвеждане на понятието „поздравителна картичка“ като вид писмен текст;
 • Овладяване на знания за особеностите на този речев жанр;
 • Усвояване на умения да се пише поздравителна картичка.
 • Учениците да овладеят практически речев етикет при обръщения и поздравления;
 • Обмисля ролите при общуване;
 • Комуникативно ориентираното обучение.

Очаквани резултати:

 1. Учениците използват в речта си думи и изрази за учтивост.
 2. Учениците спазват речевия етикет при обръщения.
 3. Учениците спазват речевия етикет при поздравления.
 Задачи:
 1. Открива допуснати грешки в текст за поздравителни картички.
 2. Попълва данни в плик за писмо.
 3. Съставя текст за поздравителна картичка.

Ход на урока:............

 

 

Литература:

 1. Учебна програма по Български език и литература за 2. клас (общообразователна подготовка). МОН, 2016.
 2. Учебник по БЕЛ за 2 клас. Издателство Просвета. 2017.