Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Разговор. 3 група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за 3 група - Издателство "Би и техника" 2018 - 8 страници

Образователно направление:

Български език и литература за трета възрастова група

Тема: „ Разговор“

Ядра:

 • Пресъздаване на литературно произведение,
 • Свързана реч,
 • Звукова култура.
 • Граматическа правилна реч

Образователни задачи:

Ядро: Пресъздаване на литературно произведение

 • Затвърдяване на приказката „При месеците“ от Ран Босилек, осмисляне поведението на героите, разпознаване на епизоди, определяне на тяхната последователност .
 • игра: „Слушам и разбирам“ - поощряване на желанието за текстообразуване чрез организиране и реализиране на театрализирана игра;                        

Ядро: Свързана реч

 • участие в беседа как са постъпили героите от приказката.

Ядро: звукова култура

 • Обогатяване на опита за съчиняване на разговор между герои от приказката „ За какво разговарят месеците? “ - активизиране на думи, означаващи емоционални нагласи и отношения .

Ядро: граматически правилна реч

 • Възприемане и различаване по смисъл на разкази действия и възприемане на художествения текст.
 • Графични упражнения за дорисуване на елементи в образ.

Игра: „Кой говори така?“

Цели:

-Затвърдяване на приказката „При месеците “.

-Откриване последователността на действията на героите.

Очаквани резултати:

 • Разпознава епизоди от позната приказка и я преразказва , като се придържа към думите на автора и последователността на сюжетната линия.
 • Има представа за диалогична реч. Конструира различни по вид изречения.
 • Изразява отношение към героите с думи от текста.

 

Методи и похвати:

 • онагледяване,
 • представяне на текста от педагога,
 • беседа,
 • упражнение,
 • игрови похвати,
 • рисуване и оцветяване.

 

Интегративни връзки:

 • Изобразително изкуство
 • Околен свят “.