Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Аз съм вежлив. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Български език и литература - 10 страници

Образователно направление: Български език и литература

Тема: „Аз съм вежлив“

Образователни задачи:

Ядро „Свързана реч”

 • Припомняне и систематизиране на опита от проведена дискусия за вежливостта чрез участие в беседа; възприемане на образец за съчиняване на повествователен текст; подсигуряване на индивидуални опити за съчиняване на разказ по съвместно придобит опит

Ядро „Речник”

 • Обогатяване на речника  с думи за култура на поведение и етикет; изграждане на култура на речево общуване; диференциране на представите за действия, извършвани в момента на говорене, от представите за по-рано извършени действия.

Ядро „Звукова култура на речта”

 • Работа с подходящо художествено произведение за обогатяване на лексикалния запас при запознаване с правилата на културно поведение на маса.
 • Регламентирани ситуации – обучаващи, игрово-познавателни и практически ситуации: Усвояване на изрази от говорния етикет по стихотворението „Възпитан Мечо“ от С. Маршак.
 • Нерегламентирани – игрово-познаватени и практически ситуации: Организиране и провеждане на театрализирана игра на тема „Културно поведение“. Съчинение на стих чрез допълване на думи. 

Целта е

 • Употреба на подходящи лексеми (думи) от речникови фонд в конкретна говорна ситуация, изискваща употреба на етикетни формули.
 • Усвояване на изрази от говорния етикет по художествени произведения.

Очакваните резултати са:

 • употребява етикетни формули, свързани с конкретната ситуация на общуване.
 • Проявява култура на речевото общуване, като изслушва събеседника.
 • Контролира координацията на ръката, за да развие фината моторика.

Цел:                                                                                                             

 Изграждане култура на речево общуване, като използват етикетни форми за вежливост и учтивост.                                                                     

Задачи:                                                                                                                                1.Затвърдяване  етикетните форми за вежливост в общуването.

 1. Конструиране на прости въпросителни и съобщителни изречения на практическа, нагледна и словесна основа.

Поле 1:

 • Покажи как се подреждат димите МОЛЯ. Разкажи къде се използва тази думичка.
 • Опитай се да обясниш защо е толкова необходима тази думичка.

Поле 2:

 • Изговори всеки от отбелязаните съгласни звукове в думите, БЛАГОДАРЯ, ИЗВИНЯВАЙ, МОЛЯ.
 • Потърси отбелязания първи звук на думата БЛАГОДАРЯ.
 • Потърси отбелязания първи звук на думата МОЛЯ.
 • Очертай пътечка в колонките за еднаквите звукове на думата ИЗВИНЯВАЙ

Поле 3:

 • Разкажи повече за звуковете от пътечката на своите приятели.
 • Състави изречение с думите моля, благодаря и извинявай.

 

Ход на ситуацията:........................