Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Въпросително изречение. 2 клас...

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за 2 клас - 6 страници 

С. Здравкова, Р. Влахова, М. Сотирова, К.Бозаджиева, Български език за втори клас, ИК „Анубис“, стр. 84-85

Тема на урока: Въпросително изречение

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

Образователни цели:

  -Формиране на умения за разпознаване на въпросителното изречение;

  -Запознаване с писмените и устните особености на въпросителното изречение.

Възпитателни цели:

  -Да се възпита у учениците дисциплинарност и самостоятелност;

  -Да се възпита умение за трудолюбие и готовност за преодоляване на трудности.

 - Да се възпита умение за работа в екип.

Развиващи цели:

 -Развитие на самостоятелност и концентрация;

-Развитие на наблюдателност и дълготрайно запазване на необходимата събрана информация.

Методи на обучение:

-беседа

-наблюдение

-игри

-задачи

-диктовка

-самостоятелна дейност

-групова работа

Нагледни средства:

-учебник

-учебна тетрадка

-илюстрации

-презентации

 

Ход на урока:...............

Творческа задача:...............