Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Глагол. 2 клас

Продажна цена Цена 17.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за 2 клас - 10 страници  

Български език за 2 клас „Булвест-2000„ -М. Герджикова;С. Вълкова; Д. Василева;А. Янковска-Сенгалевич

Стр.28

Тема на урока: „Глагол“

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Да се формират у учениците знания за граматическото значение на глагола;
 • Да се формират у учениците умения за откриване и разпознаване на глагола в изречението;
 • Формиране на умения за правилна употреба на глагола в речта;
 • Да се овладеят умения за разпознаване на глагола като част на речта;
 • Да се усъвършенстват уменията за съставяне на изречения по даден глагол;
 • Да се формират умения за използване на въпросите за откриване на глагола.;
 • Да се овладее обобщена представа за глагола като част на речта;

Възпитателни цели:

 • Развива се самостоятелността на учениците;
 • Развитие на логическото мислене;

Развиващи цели:

 • Развива се логическото мислене на учениците;
 • Развива се устойчивост на вниманието у учениците;
 • Развива се концентрацията и наблюдателността на учениците;

Методи на обучение:

 • Упражнение;
 • Беседа;
 • Работа с учебника;
 • Самостоятелна работа;
 • Наблюдение;

 

Нагледни средства:

     -   Учебник;

      -  Учебна тетрадка;

      -  Табла;

      -  Презентация;

      -  Илюстрации;

 

Ход на урока:............