Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Горска есен. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по БЕЛ за 2-ра възрастова група - 7 страници

/от практиката на детски учител/ 

Образователно направление: български език и литература;

Ядро:

 • Свързана реч;
 • Граматически правилна реч;
 • Звукова култура на речта;

Тема: „Горска есен” – съставяне на описателен разказ по възприятие /картинка/;

Очаквани резултати:

 • Свързана реч:
 • участие в разговор;
 • развитие на слуховото и речево внимание;
 • развитие на мисленето и въображението на децата;
 • съставяне на кратък описателен разказ по две свързани картинки /свързано и разбираемо разказване/ и поставяне на заглавие /по образец от учителя/;
 • възпитаване на непринуденост в общуването и положително отношение към разказването като дейност;
  • Граматически правилна реч:
 • правилно ползване на форми за единствено и множествено число на съществително име;
 • конструиране на разказ по картинка в минало време;
  • Звукова култура на речта:
 • възпитаване на речевия и фонемичния слух;
 • възпитаване на основните качества на гласа – сила, височина, тембър и темп /спокоен говор , без напрежение/;
 • усъвършенстване на изговора на думи със струпани съгласни (здравей, странно, пъстри, здрач);

Форма на обучение – обучаваща, задължителна, организирана и регламентирана педагогическа ситуация;

Методи и похвати – разговор, беседа, обяснение, образец, самостоятелна работа;

Предварителна подготовка на учителя – план-конспект, стихотворението  „Есен” на Г. Авгарски, есенна горска картинка и картинка  с таралежче, карти с  две изображения: едно горско животно отгоре, а отдолу няколко горски животни от същия вид, кукла, цветни моливи и листа с отпечатани цветя за оцветяване;

Издателство: Изкуства

 

Ход на ситуацията:....................