Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Да назовем с думи. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация - 5 страници

Образователно направление: Български език и литература

Тема: Да назовем с думи

Цел: Възпитаване на положително отношение към плодовете и зеленчуците, необходими за нашето здраве.

  1. Различаване на плодове и зеленчуци (обща представа за понятието плод и обща представа за понятието зеленчук).
  2. Различаване на горчиво – сладко – солено (обща представа за понятията за тях).

Ядро: Свързана реч

  1. Разглеждане на картини и съставяне на обяснение.
  2. Гледане на картинките и съставяне на изреченията.

Ядро: Речева култура

  1. Активизиране на общата представа за понятията плодове, зеленчуци, храна

Ядро: Звукова култура

  1. Да определят броя на звуковете и да определят първия и последния звук в думата.

Методи и похвати:

  1. Беседа
  2. Куклен етюд
  3. Онагледяване

Средства: Илюстрации на плодове и зеленчуци

Ключови думи: плодове, зеленчуци, сладко, кисело, солено, горчиво

Предварителна подготовка: педагога предварително е подготвил материалите за ситуацията.

Интеграционни връзки: Природен свят

Ход на ситуацията:.................