Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Да си припомня изучените части на речта. за 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Урок по Български език - 7 страници 

Издателство: Просвета плюс -  (Учебник, страница 40)

Тема на урока: Да си припомня изучените части на речта

Тип на урока: За затвърдяване

Цели на урока:

Образователни цели:

 • да се затвърдят понятията глагол, съществително име, лично местоимение, прилагателно име като части на речта;
 • да се усъвършенства умението за определяне на изучените граматически категории на частите на речта;

Възпитателни цели:

 • Да се възпита у учениците старателност и самостоятелност.
 • Да се възпита умение за самоконтрол при индивидуално поставените за изпълнение езикови задачи.

Развиващи цели:

 • Развитие на наблюдателността и абстрактното мислене, на уменията за сравнение, анализ и обобщение.
 • Развиване на детското внимание и концентрация.

Методи на обучение:

 • Беседа
 • Наблюдение
 • Сравнение
 • самостоятелна работа
 • групова работа
 • проектна работа
 • речеви ситуации
 • редактиране

Нагледни средства:

 • учебник
 • учебна тетрадка
 • електронни учебници
 • работни листове
 • презентации

 

Ход на урока:..............