Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Да си припомня изучените части на речта. 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Български език за трети клас - 8 страници 

Издателство "Просвета плюс"

(Учебник, страници 40 и 41)

 

Тема на урока: Да си припомня изучените части на речта

Тип на урока: За затвърдяване

Цели на урока:

Образователни цели:

          -да се затвърдят понятията глагол, съществително име, лично местоимение, прилагателно име като части на речта;

          -да се усъвършенства умението за определяне на изучените граматически категории на частите на речта;

Възпитателни цели:

 • Да се възпита у учениците старателност и самостоятелност.
 • Да се възпита умение за самоконтрол при индивидуално поставените за изпълнение езикови задачи.

Развиващи цели:

 • Развитие на наблюдателността и абстрактното мислене, на уменията за сравнение, анализ и обобщение.
 • Развиване на детското внимание и концентрация.

 

Методи на обучение:

 • беседа
 • наблюдение
 • сравнение
 • самостоятелна работа
 • групова работа
 • проектна работа
 • речеви ситуации
 • редактиране


Нагледни средства:

 • учебник
 • учебна тетрадка
 • електронни учебници
 • работни листове
 • презентации

 

Очаквани резултати:

 • Познава глагола, съществителното име, личното местоимение и прилагателното име като части на речта.
 • Определя рода и числото на съществителното и прилагателното име.
 • Определя лице и число на личното местоимение.
 • Определя лице и число на глагола.

Ход на урока:...........

Творческа задача:............