Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Защото. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на педагогическа ситуация по Роден език  за трета група - 8 страници 

 Програмна система „Моливко“

 Образователно направление: Български език и литература

Тема: Защото

Цел: Формиране и развитие на речевите компетентности в съответствие с нормите на книжовния български език

Ядро: Свързана реч

 1. Разглеждане на картина и съставяне на обяснение
 2. Съставяне на разказ по картинка

Ядро: Граматически правилна реч

 1. Съставяне на сложни съставни изречения със съюз „защото“
 2. Определяне броя на думите в изречението
 3. Откриване и назоваване на звуковете в думата
 4. Възпроизвеждане и възприемане на въпрос и отговор

Ядро: Звукова култура

 1. Произнасяне правилно всички фонеми в думата
 2. Разграничаване на думите в изречението

Ядро: Речева култура

 1. Активизиране на названия на познати предмети

Очаквани резултати:

Ядро: Свързана реч

 1. Разглежда картинка и съставя обяснение
 2. Съчинява разказ по картинка
 3. Задава въпроси и очаква отговори от връстниците си

Ядро: Граматически правилна реч

 1. Съставя сложни съставни изречения със съюз „защото“
 2. Определя броя на думите в изречението
 3. Открива и назовава звука в началото на думата

Ядро: Звукова култура

 1. Изговаря правилно всички звукове в думата
 2. Разграничава думите в изречението

Ядро: Речева култура

 1. Разбира и употребява познати думи

Методи:

 1. Наблюдение
 2. Беседа
 3. Обяснение
 4. Групов метод

Похвати в ситуацията:

 1. Указания
 2. Пояснения
 3. Инструкции
 4. Обобщение
 5. Игров похват
 6. Практически похват-анализиране

Средства: Картинки, кубчета, цвети пръчици, кутия

 

Ход на ситуацията:..................