Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Знамето - по Иван Вазов. 3 клас

Продажна цена Цена 7.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по четене - 4 страници 

Читанка  - 3 клас

Издателство: Просвета плюс – страница 68-69

Тема на урока:  „Знамето“ по Иван Вазов

Вид на урока: за нови знания

Цели:

  • да се усъвършенства умението за възприемане и интерпретация на разказ;
  • да се формира чувство за национална идентичност;
  • да се усъвършенства четивната техника;

Очаквани резултати

  • съотнася заглавие към конкретен епизод;
  • проследява взаимоотношенията между героите;
  • съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества
  • открива логически акценти в художествения текст;
  • чете с разбиране и изразително изучаваните произведения;
  • познава произведения, посветени на България и българския народ;

Методи: беседа, разказ, дискусия

Средства: учебник, нагледни материали

Ход на урока:.............