Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Зная как да членувам правилно съществителното име. 4 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 

План-конспект на урок по Български език за 4 клас + творческа задача -  8 страници 

 

Източници: Пенка Димитрова, Невена Петрова, Тетрадка по български език за 4 клас, Просвета плюс, 2019г., страница 38-39

Тема: Зная как да членувам правилно съществителното име

 

Вид на урока: за затвърдяване и надграждане на знания

Цели на урока:

Образователни цели               

-да се затвърдят уменията за правилно членуване на съществителните имена;

-затвърдяване на уменията за членуване на съществителните от м.р. ед.ч. с пълен и кратък определителен член.

Възпитателни цели:

     -актуализиране на знанията за съществителни нарицателни имена, членуване, определителен член;

 

Развиващи цели:

-разпознава подлога и сказуемото като части на изречението;

-разпознава определителния член за мъжки, женски и среден род и множествено число.

Методи на обучение:

-беседа

-наблюдение

-сравнение

-самостоятелна работа

 

Нагледни средства:

-учебна тетрадка

-илюстрации

-работен лист  

 Ход на урока:................