Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Играя със звук и буква И. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по БЕЛ за 4 възрастова група - 8 страници

Просвета – „Чуден свят“ – 4 група

Образователно направление:

Тема: Играя със звук и буква И

Образователно ядро: Звукова култура

Цели:

1.Развиване на уменията за откриване на мястото на звука в думата – начало, среда, край; запознаване с гласен звук И и буква И.

Очаквани резултати:

Знания:

 • затвърдяване на  представата  за  звук  И  и  буква И.

Умения:

 • правилно произнасяне на звук И;
 • откриване на звук И в началото, в средата и в края на думата;
 • разпознаване на графичния символ на главна печатна буква И;
 • правилно свързване на звук И с буква И;
 • измисляне на думи със звук И.Отношение;
 • положително отношение към звуковия анализ като към забавна и приятна дейност.

Методи:

 • обследване на речта- интониране,
 • моделиране,
 • разговор

Ключови думи: дума, звук, гласен звук, място на звука, начало, среда, край, буква И

Връзки с други направления:

Игрова култура-

Пресъздаване на правило съобразни действия – игра за съставяне на думи „Аз казвам звук И, а ти кажи дума с този звук“. Саморегулиране на игровото поведение в играещата общност.

Очаквани резултати:

 • Произнася правилно звук И
 • Открива гласен звук И в началото, средата и края на думата.
 • Разпознава и назовава графични знаци на букви, най-често срещани в ежедневието – И
 • Свързва правилно звук И с буква И.
 • Държи правилно молива.

 

Ход на ситуацията:........................