Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Играя със звук и буква О. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Образователно направление Български език и литература за 4 възрастова група - 8 страници 

Издателство: "Изкуство" 

Тема: Играя със звук и буква О

Образователни ядра:

- Звукова култура на речта;

- Подготовка за четене и писане

- Граматически правилна реч

Цел:

Развиване на умения за откриване мястото на звука в думата- начало, среда, край.  Запознаване с главен звук „О“ и с буква „О“. Пренамиране и оглавяване на думи, започващи със звук „О“. Разпознаване на графичния знак на буква „О“.

Образователни задачи:

Ядро:  „Звукова култура на речта“

– Обогатяване на слуховата представа за звук „О“

Ядро: „Подготовка за четене и писане“

-  Произнася правилно звук „О“.

- Открива гласен звук „О“ ,в началото,  в средата и в края на думата.

- Разпознава и назовава графични знаци на букви, най-често сещани в ежедневието-О.

- Държи правилно молива.

Ядро: „Граматически правилна реч“

- Свързва правилно звук „О“ с буква „О“.

Образователни задачи:

-Формиране на умения за изграждане на сложно съчинено изречение със съюз но;

- Уточняване на звуко-буквени съответствия чрез примери на думи, съдържащи звук О;

-Формиране на обобщена представа за звук чрез слухово възприемане на дума и отделяне на често употребен звук в няколко думи. Определяне мястото на гласен звук в дума чрез условно цветно моделиране. Конкретизиране на представата за гласен звук чрез отделяне и обозначаване на звук в условен звуков модел на дума.

-Допълване на опита за звук О и буквата му.

Форма: задължително регламентирана ситуация-обучаваща

Метод: обследване на речта, разговор, игрови

Средства: Нагледни материали, допълнителни листове, за всяко дете със задачи с буква и звук О.

 

Ход на ситуацията:..............