Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Игри със звукове и думи. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация за 3 възрастова група - 8 страници

Образователно направление:

Български език и литература - за трета възрастова група

Тема: „Игри със звукове и думи“

Ядра:

Ядро: Звукова култура,

Ядро: Граматически правилна реч,

Ядро: Свързана реч

 

Образователни задачи:

Ядро: Звукова култура,

 • Правилно звукопроизношение
 • Запознаване със звук и буква „Н“- интониране и откриване в думи.

 

Ядро: Граматически правилна реч,

 • Затвърдяване на умения за участие в диалог – активиране употребата на думи признаци и действия.

 

Ядро: Свързана реч

 • Изграждане на рефлексия за правилно конструиране на прости и прости разширени изречения по схема;
 • наименование – действие – малка думичка – признак.

 

Цели:

 • Запознаване със звук и буква „ Н “.
 • Откриване мястото на звука „ Н “ в думи.
 • Конструиране на прости и прости разширени изречения по схема.

 

 

Очаквани резултати:

 • Участва в диалог по предложена тема.
 • Използва в речта си качествени прилагателни имена и глаголни форми съобразно контекста и време на изказване.
 • Има представа за звук и буква „ Н “ – открива звука в началото на думи и измисля други
 • Съставя прости и прости разширени изречения .
 • Описва подробно даден обект.
 • Назовава качества (характеристики) на обекти, като използва определения.
 • Определя броя на звуковете в думата.

 

Методи:

 • Обследване,
 • беседа,
 • упражнение.

Подходи: рефлексивен.

Похвати: нагледни, словесни, игрови.

Средства: Познавателна книжка за трета група.

Интегративни връзки: с „Околен свят “.

 

ХОД НА СИТУАЦИЯТА:.....................