Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Игри със звукове и думи. Скоропоговорки. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 6.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по БЕЛ - 4 страници

Образователно направление: Български език и литература

Група: 3 група

Издателство: „Изкуства“ София, 2018г.

Тема: Игри със звукове и думи. Скоропоговорки

Познавателна книжка 2, с. 56–57

Ядро:

  • Възприемане на литературно произведение;
  • Пресъздаване на лите­ратурно произведение;
  • Звукова култура

Задачи:

  • Възприемне и казване скоропоговорки;
  • Артикулиране правилно на звуковете - к, с, р, жд, произнасяне ясно и отчетливо думите в скоропоговорки, упражняване бавно и бързо изговаряне на текста;
  • Определяне броя на звуковете в думата.

Връзки с други ОН:

Интеграция с ОН Физическа култура

Методи, средства и похвати: онагледяване, демонстрация, оцветяване, интониране, моделиране, игрови похвати, топка, Познавателна книжка, цветни моливи

Очаквани резултати:

  • Възприема и казва скоропоговорки.
  • Произнася правилно думи с фонетични и правоговорни особености.
  • Определя броя на звуковете в думата.

 

Ход на ситуацията:..............