Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Изговор и правопис на глаголите. за 2 клас

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за 2 клас - 8 страници 

Издателство: Просвета, учебник страница 50-51

Тема на урока: Изговор и правопис на глаголите

Вид на урока: Урок по БЕЛ - (писане)

Тип на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

 • Изграждане на умения за откриване на възможните правописни грешки при глаголите.
 • Онагледяване на норми за книжовен изговор и правилно писане на глаголите с ударение на последната сричка
 • Усвояване на нормите за книжовен изговор и за писане на формите за множествено число на глаголите с окончание -м в първо лице, единствено число
 • Развитие на уменията за разграничаване на глаголите от другите части на речта

Задачи:

 • Формиране на умение за изговаряне и писане правилно глаголи в първо лице, единствено и множествено число и в трето лице, множествено число, сегашно време.
 • Може да изписва отделно предлози, съюзи, кратки форми на местоименията, отрицателна частица не, възвратната частица се.

Методи на обучение:

 • беседа;
 • наблюдение;
 • сравнение;
 • самостоятелна работа;
 • езиков анализ;
 • творчески препис;
 • речеви ситуации;
 • редактиране;
 • самостоятелна конструктивна дейност;
 • групова работа;

Форми на работа: фронтална, индивидуална, групова.

Нагледни средства:

 • учебник Български език за 2 клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Просвета;
 • учебна тетрадка №1 Български език за 2 клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Просвета;
 • работни листове
 • електронен учебник
 • илюстрации
 • презентации

 

Ход на урока:...............