Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Капризната котка - от Витали Сутеев. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по БЕЛ за 2 възрастова група - 5 страници 

Програмна система: Изкуства „Аз съм в детската градина“

Образователно направление: Български език и литература

Тема: „Капризната котка“ от Витали Сутеев

Ядро:

 • Пресъздаване на литературно произведение
 • Звукова култура

Цел:

 • формиране интерес у децата към поетическата творба
 • изграждане умения за разчитане на смисъла в творбата

Задачи:

 • да възприемат творбата и да осмислят послание чрез поредицата образи и илюстрации.
 • изграждане култура нс слушане и емоционален отклик на действията и постъпките на героите
 • да се осмислят художествения образ и да се уточнят изразните средства за неговото изграждане
 • да се активизира употребата на стилистично оцветени думи

Методически похвати:

 • беседа,
 • обяснение,
 • повторение,
 • въпроси,
 • наблюдение

Средства:

 • Мултимедия
 • пъзел с откази от приказката

Очаквани резултати:

 • Преразказва епизод от приказка по дадени опори.
 • Говори ясно и отчетливо.

 

Ход на ситуацията:...................