Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Кои части на речта познавам. 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по български език за III  клас - 7 страници 

Издателство Просвета 

Тема:  Кои части на речта познавам

Вид на урока: Урок по български език

Тип на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

Образователни цели:

  • Обогатяване и затвърдяване на знанията за частите на речта.
  • Определя рода и числото на съществителното име.
  • Разпознава рода и числото на прилагателното име.

Възпитателни цели:

  • Затвърдяване и обобщаване на понятията за изучените във 2 клас части на речта.

Развиващи цели:

  • Актуализиране на знанията и уменията за правилна употреба на частите на речта.
  • Отделяне на частите на речта в изречението.
  • Разпознава числото на глагола.

Методи на обучение: - Беседа, упражнение, наблюдение, самостоятелна работа, сравнение, групова работа.

Форми на работа: индивидуална, групова, фронтална.

Нагледни средства: - Учебник: Български език за 3 клас, П.Димитрова; М.Бончева; Н.Петрова, Издателство Просвета, година на издаване- 2017 , уч. тетрадка, работна тетрадка.

 

Ход на урока:................

Творческа задача:.............