Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Костенурка. От Дора Габе. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по БЕЛ – четене /за 2 клас/  - 7 страници 

Издателство:  Просвета, читанка – страница 91

Тема на урока: Костенурка. От Дора Габе

Вид на урока: Урок по  БЕЛ- четене

Тип на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

 • Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои и епизоди в изучаването произведение.
 • Участие в обсъждането на фрагменти от литературното произведение.
 • Формиране на читателски интереси у учениците и стимулиране на читателската им самостоятелност и активност.

Задачи:

 • Предварително запознаване с непознатите думи от текста.
 • Четене и обсъждане на неговото съдържание.
 • Подобряване на четивната техника;
 • Формиране на по-богат емоционално-нравствен опит;
 • Развиване на по-висока езикова култура;
 • Разширяване на речниковия запас;
 • Непреднамерено запомняне на правописа на думите;
 • Подобряване на резултатите по отношение на четенето;
 • Развиване на уменията на учениците да се изразяват добре в устна и в писмена форма.

Методи на обучение: четене, слушане, разказване, отговори на въпроси, дискусия, дидактическа игра.

Форми на работа:  фронтална, индивидуална, групова

Дидактически средства и материали: художествен текст, изображения, речник, художествена интерпретация, аудиовидеоматериал учебник, учебна тетрадка

Ход на урока:.................