Razrabotki

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП. Тема: Кръстословица. Звук и буква К. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП - 9 страници 

Тема на урока: КРЪСТОСЛОВИЦА. ЗВУК И БУКВА К

Цел:

 • Ученикът произнася правилно в потока на речта звуковете.
 • Разпознава фонемите в структурата на думата.
 • Изгражда умения за правилно артикулиране на съгласните звукове.
 • Добива елементарна представа за графичен контакт с листа, правилно държане на химикал/молив.

 Очаквани резултати и компетентности:    

 • Ученикът придобива представа за съгласен звук, място на звука в думата, структура на сричката.
 • Произнася правилно съгласните звукове: беззвучни.
 • Ученикът повтаря пунктирана линия в различни изображения на предмети и букви.

 Методи и похвати на работа:   

Обяснение, наблюдение, практически занятия.

 Дейности на ученика:       

 • Произнася, различава и открива съгласен звук в думите.
 • Определя мястото на звука в думата.
 • Открива думи, които започват с определен звук.
 • Изгражда умения за правилно артикулиране на съгласни звукове.
 • Изпълнява упражнения за развиване на фината моторика.

Ход на урока:....................

Литература:

Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за I – IV клас за обучението на ученици със специални образователни потребности

в центрове за специална образователна подкрепа