Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Къде е пролетта - от Кина Къдрева. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по БЕЛ за 2 възрастова група - 10 страници 

Програмна система: „Златно ключе“, 47 страница

Образователно направление: Български език и литература

Тема: Къде е пролетта

Ядра:

 • Свързана реч
 • Речник
 • Граматически правилна реч
 • Пресъздаване на литературно произведение

Цел:

 • Да се формират и развият речеви компетентности у децата , които да съответстват с нормите на книжовния български език.

Ядро: Свързана реч

 • Съставяне на разказ по картинка.  Съставяне на разказ по преживяна случка / разказ по памет/.

Ядро: Граматически правилна реч

 • Съставяне на сложни съставни изречения по една опорна дума от картинка;
 • Възприемане на въпрос и възпроизвеждане на отговор;
 • Да употребява и образува правилно в речта си формите за множествено число.

 

Ядро: Запознаване с художествена литература

Запознаване с разказа „Къде е пролетта“ от Кина Къдрева

 

Методи:

 1. Наблюдение
 2. Беседа
 3. Обяснение
 4. Фронтален метод

 

Похвати в ситуацията:

 1. Указание
 2. Пояснение
 3. Обобщение
 4. Игрови похват
 5. Практически похват – анализиране

 

Средства:

Картини; малки карти с животни и предмети, кутия.

Очаквани резултати:

 • Заучава и изпълнява изразително литературно произведение.
 • Описва изображения с помощта на опорни въпроси и даден образец.
 • Използва базов речник съобразно конкретна речева ситуация.
 • Образува правилно множествено число на думи и обратно.
 • Използва в речта си правилно построени изречения.

 

Ход на ситуацията:......................