Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Листата от Елин Пелин. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за 3-та възрастова група - 5 страници 

Издателство „Изкуства“ – Аз съм в детската градина

Познавателна книжка 1, с. 48

Образователно направление: Български език и литература

Тема: „Листата“ от Елин Пелин

Ядро:

 • Възприемане на литературно произведение
 • Пресъздаване на литературно произведение

Задачи:

 • Възприемане на текста и осмисляне на промените през есентта
 • Определяне на героите и оценяване на постъпките и поведението им.

Пресъздаване на диалозите.

Цели:

 • Да се усъвършенстват уменията за възприемане, осмисляне и интерпретация на художествен текст;

Компетентности като очаквани резултати:

 • Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.
 • Изразява емоционално-оценъчно отношение към героите в произведението.

Методи:

 • Беседа
 • Самостоятелна работа
 • Анализ
 • Обяснение

Нагледни средства:

 • Познавателна книжка
 • Илюстрации


Ход на ситуацията:.........................