Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Лице и число на глаголите. за 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Български език за III клас+ илюстрации + творческа задача - 13 страници 

Издателство „Просвета“

Тема на урока: Лице и число на глаголите

Издателство: „Просвета“

Тип на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

Образователни:

 • Формиране на понятието лице и число на глагола.
 • Да се формира умение за определяне на числото и лицето на глагола.
 • Да се затвърдят уменията на учениците за откриване на глагола от останалите части на речта.

Възпитателни:

 • Възпитаване на отговорност при изпълнение на задачите за самостоятелна работа.
 • Възпитаване на толерантност.

Развиващи: 

 • Развитие на наблюдателност и концентрация.
 • Развитие на творческо мислене.

Методи на обучение:

 • беседа,
 • обяснение,
 • работа с учебник,
 • упражнения,
 • самостоятелна работа.

Нагледни средства:

 • Учебник по български език.
 • Работен лист.

Форми на работа: индивидуална, фронтална.

  

Ход на урока:...............