Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Лично местоимение. 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 План-конспект на урок по Български език за 3 клас - 7 страници 

Издателство: Булвест 2000", 2018, стр.44

Тема: Лично местоимение

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

Образователни цели:

-Овладяване на знания за местоименията като части на речта

-Формиране на умения за правилна употреба на личните местоимения

Възпитателни цели:

- Да се възпита у учениците старателност и самостоятелност

- Да се възпита у учениците форма на учтивост

Развиващи цели:

- развитие на детското внимание и концентрация

-развиване на уменията за сравнение, анализ и обобщение.

Методи на обучение:

-беседа

-наблюдение

-сравнение

-самостоятелна работа

-редактиране

Нагледни средства:

-електронни образователни ресурси

-презентация

-учебник

-учебна тетрадка

-илюстрации

 

Ход на урока:.......................