Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Мама. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по БЕЛ за 2 възрастова група - 6 страници 

Образователно направление: „Златно ключе“, 48 страница

Образователно направление: Български език и литература

Тема: Мама

Образователни ядра:

 • Свързана реч
 • Звукова култура
 • Граматически правилна реч
 • Речева култура
 • Запознаване с художествената литература

 

Цел: Да се формират и развиват речеви компетентности у децата, които да съответстват с нормите на книжовния български език.

Ядро: Свързана реч

 1. Съставяне на разказ по картина.
 2. Съставяне на разказ по преживяна случка (разказ по памет)

Ядро: Звукова култура

 1. Да изговорим правилно думите с трудни звукове ( зюмбюл и минзухар)
 2. Да регулират интонацията и изразителността на гласа

Ядро: Граматически правилна реч

 1. Съставяне на сложни съставни изречения по опорни думи от картина.
 2. Възприемане на въпрос и възпроизвеждане на отговор.

Ядро: Речева култура

 1. Активиране на познати за тях думи.
 2. Обогатяване на речевата култура.

Ядро: Запознаване с художествената литература

 1. Изпяване на песен за „Мама”.

 

Очаквани резултати:

Ядро: Свързана реч

 1. Съставя разказ по картина
 2. Съставя разказ по преживяна случка (разказ по памет)

Ядро: Звукова култура

 1. Правилно произнасяне на думите
 2. Интонационна изразителност.

Ядро: Граматически правилна реч

 1. Съставя сложни изречения по картина.
 2. Отговаря на зададен въпрос с пълен отговор.

Ядро: Речева култура

 1. Разбира и употребява познати думи.
 2. Обогатява речника с нови думи (минзухар и зюмбил)

Ядро: Запознаване с художетсвена литература

 1. Припомняне на песента за мама.

Методи:

 1. Наблюдение
 2. Беседа
 3. Обяснение
 4. Описание
 5. Фронтален метод (учителя работи с всички деца)

Похвати:

 1. Указание
 2. Пояснение
 3. Игрови похвати
 4. Практически похвати – анализ
 5. Касетофон с диск.

Средства:

Картина, бял лист, предварително подготвени материали от учителката, касетофон с диск (песни).

 

Ход на ситуацията:....................